Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

Tretina ľudí na Slovensku sa pozerá na rok 2023 s nádejou

Bratislava, 30. december 2022 - Viac ako tretina ľudí (34,7 %) na Slovensku sa pozerá na rok 2023 s nádejou. Táto pozitívna emócia v špeciálnej koncoročnej vlne prieskumu Ako sa máte, Slovensko? prevládla nad tými negatívnymi. So strachom sa na budúci rok pozerá 16,3 % opýtaných a so stresom ďalších 11,8 %. Zatiaľ čo 34,8 % ľudí očakáva, že rok 2023 bude pre nich osobne lepší ako rok 2022, len 26,7 % respondentov si myslí, že rok 2022 bude lepší aj pre Slovensko.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Od marca 2020 sme zrealizovali šestnásť rozsiahlych zisťovaní a dve špeciálne - jeden v prvých dňoch invázie vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu a druhý pred koncom roka 2022 o očakávaniach pre rok 2023.

Rok 2023 si ľudia o niečo častejšie spájajú s pozitívnymi emóciami

V prieskume si respondenti mohli vybrať jednu možnosť zo zoznamu 10 emócií, s akými sa pozerajú na rok 2023. Päť bolo pozitívnych (radosť, nádej, pokoj, úľava a vzrušenie) a päť negatívnych (stres, úzkosť, strach, hnev, smútok). Ľudia na Slovensku sa mierne priklonili k pozitívnym emóciám, s ktorými sa do roku 2023 pozerá 52,7 % respondentov. Podľa prieskumu sa 34,7 % ľudí pozerá na rok 2023 s nádejou, avšak 16,3 % so strachom a 11,8 % so stresom. Mladí ľudia do 29 rokov sú viac optimistickí. Pozitívne emócie v tejto skupine uviedlo 61,7 % respondentov, pričom mladí ľudia sa častejšie pozerajú na budúci rok s radosťou a vzrušením, a menej často so strachom.

V osobnom živote 34,8 % respondentov očakáva, že rok 2023 bude lepší ako končiaci sa rok 2022, 30,2 % očakáva, že bude rovnaký a 35 % ľudí si myslí, že bude horší. V očakávaniach smerom k Slovensku sú respondenti pesimistickejší. Len približne štvrtina (26,7 %) ľudí si myslí, že rok 2023 bude pre Slovensko lepší, 22,9 % predpokladá, že bude rovnaký ako 2022 a až 50,4 % opýtaných si myslí, že rok 2023 bude pre Slovensko horší v porovnaní s rokom 2022. Najpesimistickejšie sú očakávania respondentov pri otázke aký bude rok 2023 pre Európu. Viac ako polovica respondentov (51,8 %) si myslí, že rok 2023 bude pre Európu skôr horší alebo horší ako bol rok 2022.

Respondenti očakávajú predčasné parlamentné voľby

Aj keď si takmer všetci opýtaní prajú v budúcom roku zníženie cien energií, zastavenie rastu cien a skončenie vojny na Ukrajine, reálne to očakáva v prípade cien energií a rastu cien len približne polovica ľudí a v prípade vojny 63,2 % opýtaných. Naopak, viac respondentov očakáva v budúcom roku predčasné parlamentné voľby (85,4 % ) ako si ich v skutočnosti praje (77,2 %). Najmenej respondentov si praje a zároveň aj očakáva prijatie zákona o zákaze/obmedzení interrupcií.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Related files:
[ TS_ASMS_koniec_roka.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic