News and events

Diskurzná a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu

V stredu - 28. 9. o 13.30 - uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne online na platforme Zoom.

S prednáškou

Diskurzná a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu

na ňom vystúpi Katarína Stratená, vedecká pracovníčka v sociologickom seminári na Europa Universität Flensburg.

Krátky popis príspevku:
Pri pohľade na prípady Českej republiky a Slovenska sa tento príspevok snaží analyzovať vnútornú logiku členských štátov, ktorá stojí za rozdielnymi prístupmi k solidarite v rámci spoločného európskeho migračného a azylového systému. Hoci solidarita predstavuje hlavný princíp, ktorý členské štáty zaväzuje k spoločnej zodpovednosti, jej početné obmeny spochybňujú význam európskej solidarity. Po vypuknutí tzv. európskej migračnej krízy v roku 2015 Česká republika a Slovensko vyjadrili nespokojnosť so solidaritou v podobe povinných kvót na relokáciu utečencov, pričom neskôr vypracovali vlastný prístup v podobe flexibilných mechanizmov solidarity. Nedávna utečenecká vlna prichádzajúca z Ukrajiny navyše výrazne mení prístup týchto dvoch krajín k otázke migrácie a azylu. S cieľom poskytnúť vysvetlenie procesov, ktoré sú základom týchto rozdielnych prístupov k solidarite a meniacej sa dynamiky v čase, uplatňujem kombinovanú metódu skúmania diskurzu a dispozitívu. Kombináciou analýzy diskurzu s Foucaultovým konceptuálnym a metodologickým prístupom k dispozitívu je solidarita skúmaná paralelne prostredníctvom jazyka aj kontextu, ktorý sa chápe ako forma sociálnej základne, v ktorej sa prejavujú jednotlivé jazykové podoby solidarity.

Kľúčové slová: solidarita, diskurz, dispozitív, neoinštitucionalizmus, diskurzívny inštitucionalizmus.

Prednáška bude v slovenskom jazyku. Seminára sa môžete zúčastniť online prostredníctvom platformy ZOOM.

Link na online pripojenie:
https://us02web.zoom.us/j/85691127381?pwd=UHRXdTh4S3c0VUZDNkptTnFHaXZJZz09

Passcode
082147