News and events

Obavy o klímu a podpora zelenej ekonomiky vo verejnej mienke na Slovensku

Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (World Environment Day, 5. jún 2022)

• Klimatické zmeny považuje za veľmi vážny problém súčasnosti výrazná väčšina obyvateľov na Slovensku (76 %).

• Z hľadiska poradia na rebríčku závažnosti vnímania rôznych typov globálnych problémov možno konštatovať, že stav a budúcnosť životného prostredia vníma ako najzávažnejší globálny problém spolu jedna štvrtina obyvateľov na Slovensku (problémy klimatických zmien, zhoršovanie stavu prírody, dopady znečistenia na zdravie).

• Viac ako sedem z desiatich obyvateľov na Slovensku si myslí, že pri plánovaných investíciách do ekonomiky by sa mali uprednostňovať ciele zelenej ekonomiky (obnoviteľné zdroje, znižovanie emisií, uhlíková neutralita a pod.) pred investíciami do tradičnej ekonomiky a fosílnych palív.

• Väčšina obyvateľov na Slovensku vníma transformáciou na zelenú ekonomiku ako nevyhnutnosť, až 82 % podiel opýtaných súhlasí s tvrdením, že náklady na škody spôsobené zmenou klímy sú oveľa vyššie ako náklady a investície potrebné na zelenú transformáciu.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
Clima_press_jun_22.pdf ]