News and events

Ochota pomôcť Ukrajine neklesá. Menej pomôcť chcú tí, čo za inváziu Ruska vinia USA a NATO

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Od marca 2020 sme zrealizovali štrnásť rozsiahlych zisťovaní a jedno špeciálne v prvých dňoch invázie vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu.

Štrnásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 31. 3 až 7. 4. 2022. V tomto období pokračoval útok vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu. Ruské vojská ustúpili z okolia Kyjeva a médiami prebehli správy o masakroch ukrajinského civilného obyvateľstva. Väčšina západného sveta ako aj Európska únia naďalej odsudzovala ruskú agresiu a zavádzala nové ekonomické sankcie. Na Slovensko prišlo už viac ako 300 tisíc vojnových utečencov z územia Ukrajiny. Epidémia koronavírusu bola v tomto období na Slovensku stabilizovaná, s rozšírením variantu omikron klesla závažnosť ochorenia, ale denné prírastky ako i počet hospitalizovaných ostávali na pomerne vysokých úrovniach.

Stále vysoká ochota pomôcť Ukrajine

Aj viac ako mesiac od začiatku invázie vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu ostáva deklarovaná ochota pomôcť nášmu susedovi vysoká. Pri väčšine foriem pomoci nie sú badateľné zmeny v ochote oproti predošlému výskumu realizovanému niekoľko dní po začiatku invázie. V prípade ochoty pomôcť dobrovoľnícky pri práci s utečencami zaznamenávame dokonca zreteľný nárast.

Viac sú Ukrajine ochotní pomôcť ľudia, ktorí pravidelne sledujú správy v televízii, novinách alebo v rozhlase a ľudia, ktorí schvaľujú naše členstvo v NATO.

Menej ochotní pomôcť sú nevoliči, starší respondenti a ľudia, čo sa nedali zaočkovať proti koronavírusu. Zaujímavé je, že celková ochota pomôcť Ukrajine nesúvisí s príjmovou situáciou domácnosti respondenta.

Deklarovaná ochota pomôcť Ukrajine veľmi silno súvisí s tým, koho ľudia považujú za najviac zodpovedného za vojnu na Ukrajine. Ľudia, ktorí z na otázku „Kto je podľa vás najviac zodpovedný za súčasnú vojnu na Ukrajine?“ odpovedajú, že je to Rusko (44,1 % respondentov) deklarujú oveľa vyššiu mieru ochoty pomôcť Ukrajine ako respondenti, ktorí z invázie vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu vinia USA a NATO (31,6 % respondentov). Najsilnejšie sú v tomto prípade rozdiely v ochote prispieť finančne (56,0 % vs 17,4 %) a pri ochote niekoho ubytovať (34,2 % vs 12,4 %).

Viac nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_Ochota_pomoct_Ukrajine_APR2022.pdf ]