News and events

Morálne ozdravenie a súdržnosť spoločnosti v novoročných príhovoroch českých a slovenských prezidentov

V stredu 30. 3 o 13.30 sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Morálne ozdravenie a súdržnosť spoločnosti v novoročných príhovoroch českých a slovenských prezidentov na ňom vystúpi naša kolegyňa PhDr. Zuzana Kusá, Csc.

Krátky popis príspevku:
Príspevok povahy work in progress predstavuje komparatívnu analýzu novoročných príhovorov českých a slovenských prezidentov , ktoré odzneli v rokoch 1994 až 2022, v tradícii CDA. Zamýšľa sa nad osobitosťami a potenciami tohto žánru politického diskurzu a možnosťami analýzy, ktorá neprihliada k odlišnostiam politického a sociálno-ekonomickému kontextu, v ktorých príhovory vznikali. Hlavná pozornosť sa zameriava na to, či možno odhaliť v čase pretrvávajúce kultúrne vzory v tom, ako prezidenti v príhovoroch riešia otázky morálky vo vzťahu k individuálnej a spoločenskej zodpovednosti, kde situujú príčiny ohrozenia „morálneho zdravia“ spoločnosti, čo považujú za jeho symptómy a tiež , či a ako zdôvodňujú nádej, že existuje cesta k „morálnemu uzdravovaniu“.

Prezentácia bude v slovenskom jazyku online, prostredníctvom aplikácie ZOOM:

Link: https://us02web.zoom.us/j/84679468645?pwd=NEZyaC9VQXNBQzF3UlorMXBTWWxxQT09