News and events

Všade dobre, doma najlepšie? Zistenia z registračného týždňa rodín v bytovej núdzi

V stredu 9.3. o 13.30 sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Všade dobre, doma najlepšie? Zistenia z registračného týždňa rodín v bytovej núdzi na ňom vystúpia Darina Ondrušová (Inštitút pre výskum práce a rodiny) a Zuzana Turkovič (Sociologický Ústav SAV, Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Krátky popis príspevku:

Všade dobre, doma najlepšie, hovorí sa v známom slovenskom porekadle. Domov je miesto, kde sa možno cítiť bezpečne; miesto, kde nechýba blízkosť. Je to priestor pre život bez strachu a rizika, že bude zdravie alebo majetok jeho obyvateľov ohrozované. Pre mnohých ľudí na Slovensku však spomenuté porekadlo neplatí. Ak aj nie sú celkom bez prístrešia, nútení prespávať vonku na ulici, ich obydlia sotva vytvárajú pocit bezpečia, stability, či zázemia. Situácia je o to vážnejšia, ak sa týka rodín s deťmi.

V spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Nadáciou DEDO a mestom Košice sa uskutočnil historicky prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach, ktorého cieľom bolo zachytiť rôzne podoby nevyhovujúceho bývania rodín s deťmi a registrácia týchto rodín do programu bývania s podporou – housing first. Cieľ ukončovania bytovej núdze rodín je mimoriadne dôležitý aj s ohľadom na skutočnosť, že bytová núdza sa vo veľkej miere týka detí – v Košiciach išlo približne o dve tretiny z celkového počtu osôb v rodinách v bytovej núdzi. Okrem toho je neisté a nevyhovujúce bývanie pre absolútnu väčšinu rodín dlhodobým problémom, s ktorým sa mnohí stretli už v detstve a ktorý nedokážu riešiť sami.

Prezentácia bude v slovenskom jazyku online, prostredníctvom aplikácie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/86280615497?pwd=RGhLVHNJazg4b3BDWGlrRWFxQ1F1dz09

ID seminára je: 862 8061 5497

Passcode: 175078