News and events

Výskum, prednášky a starostlivosť: “práca diverzity” a akademičky rodových štúdií na Slovensku

Vo štvrtok 10.2. o 13.30 sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Výskum, prednášky a starostlivosť: “práca diverzity” a akademičky rodových štúdií na Slovensku na ňom vystúpi Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. zo Sociologického ústavu SAV.

Krátky popis príspevku:

“Vnímam tú ich frustráciu, že by s tým potrebovali niečo robiť. No nemajú kde, a potom sa chytajú takýchto ľudí, ako sme my.”
Zatiaľ čo sme mohli v okolitých krajinách v posledných rokoch pozorovať morálne politiky (Barša, Hesová & Slačálek, 2021) opozičné voči rodovým a queer štúdiám, rétorika “rodovej ideológie” v slovenskom prostredí zatiaľ len zriedkavo apelovala na odmietanie týchto štúdií, či rodovo-citlivých prístupov vo vzdelávaní. Jedným z vysvetlení môže byť aj pomerne slabá inštitucionalizácia kritických rodových štúdií v (humanitných a spoločenskovedných) disciplínach na Slovensku a prevaha tzv. individuálnej inštitucionalizácie (Pereira 2017), ktorá je založená na práci individuálnych vedkýň a vedcov na ich katedrách a inštitútoch. V takomto prostredí v súčasnosti pôsobia PhD študentky a mladé vedecké pracovníčky (tzv. early career researchers), ktoré sa venujú rodovým štúdiám v oblasti sociálnych vied. Pôvodným zámerom výskumného projektu bolo skúmať ich skúsenosti s epistemickou legitimitou rodových štúdií, podmienkami akademickej excelentnosti, pracovnými podmienkami a vyhliadkami do budúcnosti. Výsledkom skupinových rozhovorov a tematickej analýzy (Boyatzis, 1998) je však pohľad na ich skúsenosti s tzv. inštitucionálnou prácou diverzity (Ahmed 2012, 2017) ako praxou starostlivosti v organizáciách vyššieho vzdelávania (Noddings, 2002; Verdera, 2019; Jesenková 2021).

Prezentácia bude v slovenskom jazyku online, prostredníctvom aplikácie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/88496680772?pwd=OUFEMDgwa041NlEwTjY1akcyc0d5UT09

ID seminára je: 884 9668 0772

Passcode: 583990