News and events

Dodržiavanie protiepidemických opatrení počas tretej vlny pandémie

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dvanásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 12.12. až 16.12.2021. V tomto období na Slovensku platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený a boli otvorené všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí COVID-19 prekonali. Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať.

Gastroprevádzky v čase OTP

Približne 30 % ľudí navštívilo reštauračné alebo pohostinské zariadenie v čase, keď v ich okrese platil režim OTP. Medzi zaočkovanými a nezaočkovanými nebol v návštevnosti rozdiel. Tieto dve skupiny však odlišne opisujú skúsenosť s kontrolou covid pasov alebo covid testov. Takmer polovica (47,4 %) nezaočkovaných, ktorí sa ani neplánujú dať zaočkovať tvrdí, že ich pri vstupe do gastroprevádzok neskontrolovali. Skúsenosť, že covid pasy alebo testy neboli kontrolované, má však približne len štvrtina (27,4 %) zaočkovaných. „Je zaujímavé, že zaočkovaní a nezaočkovaní opisujú značne inú realitu fungovania režimu OTP. Môže to však odzrkadľovať aj jednoduchý rozdiel v tom, ktoré reštaurácie a podniky si zaočkovaní a nezaočkovaní v čase OTP vyberali. Je dosť možné, že nezaočkovaní respondenti zámerne uprednostňovali tie zariadenia, v ktorých sa covid testy nekontrolovali“, komentuje výsledky prieskumu Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Respirátory v interiéroch – neformálna sociálna kontrola

Správne nasadené respirátory patria medzi najdôležitejšie mechanizmy znižovania šírenia koronavírusu pri kontakte s inými ľuďmi v interiéri. Vyše 60 % ľudí sa počas novembra a decembra ocitlo na verejných miestach v interiéri v blízkosti niekoho, kto nemal nasadený respirátor alebo rúško. Približne 30 % zasa odpovedá, že človeka bez respirátora vo verejných interiérových priestoroch v novembri a decembri nevideli. Rozdiel medzi zaočkovanými a nezaočkovanými vidíme v tom, že kým 40,9 % nezaočkovaných respondentov človeka bez respirátora stretlo a nevadilo im to, tak u zaočkovaných to nevadilo len 13,3 % opýtaným. Zhruba každý štvrtý dospelý človek počas Delta vlny osobne napomenul niekoho, aby mal/a v interiéri (napr. v obchode, na úrade, na pošte alebo v autobuse) nasadený respirátor.

Respirátory na pracoviskách

Z odpovedí respondentov vyplýva, že v novembri a začiatkom decembra len 2 % ľudí pracovalo iba z domu a 4 % respondentov v práci s kolegami neprišlo do kontaktu. Drvivá väčšina opýtaných v kontakte s kolegami na pracovisku bola, pričom takmer 20 % respondentov malo pri kontakte s najbližšími kolegami vždy nasadený respirátor, 20 % ho malo väčšinou, 30 % niekedy áno a niekedy nie a približne 20 % nemalo respirátor nasadený nikdy. Opäť sa ukazuje, že kontakt bez respirátora majú vo výrazne vyššej miere nezaočkovaní ľudia, ktorí sa zaočkovať ani neplánujú (35,4 %) ako zaočkovaní (18,7 %).

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_dodrziavanie opatreni.pdf ]