News and events

Obmedziť stretávanie sa na Vianoce plánujeme menej často ako pred rokom, najmenej sa plánujú obmedzovať nezaočkovaní

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dvanásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 12.12. až 16.12.2021. V tomto období na Slovensku platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený a boli otvorené všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí COVID-19 prekonali. Naopak, druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá na celom Slovensku prešiel od 13.12.2021 na dištančné vzdelávanie a bolo ohlásené predĺženie vianočných prázdnin (začali sa už 18. decembra). Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať. Prebiehalo očkovanie všetkých vekových skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Stretávanie obmedzia častejšie očkovaní

Podobne ako v decembri 2020 sme sa v aktuálnom výskume respondentov spýtali, či plánujú počas vianočných sviatkov obmedziť stretávanie sa so známymi a príbuznými. Porovnanie odpovedí z rokov 2020 a 2021 ukazuje, že v decembri 2021 neplánuje obmedzovať kontakty viac ľudí než v decembri 2020. Obmedzovať sa v stretávaní vôbec neplánuje 22% respondentov (v roku 2020 to bolo len 14%). Obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných plánuje 31,3% (pre rokom 39,7%).

Stretávanie sa počas sviatkov plánujú výrazne menej často obmedziť respondenti, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa zaočkovať neplánujú (37,9%). Naopak, len 15,1% zaočkovaných respondentov sa nebude obmedzovať v stretávaní sa so známymi a príbuznými. Plán obmedzovať stretávanie sa počas Vianoc súvisí aj s mierou obáv z epidémie, keď stretávanie plánujú obmedziť častejšie tí, ktorí sa cítia epidémiou ohrození. Obmedzovať sa neplánujú častejšie tiež prívrženci politickej strany Republika.

Jasná je tiež súvislosť s vekom – Vianoce len s členmi domácnosti plánujú stráviť častejšie starší respondenti. Naopak vôbec sa obmedzovať neplánujú častejšie mladší respondenti.

Pri vianočných návštevách väčšina respondentov (66,4%) neplánuje brať do úvahy či sú známi a príbuzní zaočkovaní alebo nie. Stretávanie sa chce len na zaočkovaných obmedziť 19,9% z tých, ktorí nebudú tráviť sviatky len s členmi svojej domácnosti. Pred stretnutím sa plánuje na COVID-19 dať otestovať 30,9% z tých, ktorí nebudú tráviť sviatky len s členmi svojej domácnosti čo je rovnaký podiel ako pred rokom.

Zhoršia sviatky epidemiologickú situáciu?

V porovnaním s decembrom roku 2020 sú respondenti v roku 2021 optimistickejší čo sa týka dopadu sviatkov na epidemiologickú situáciu. Až 38,5% z nich sa prikláňa k názoru, že Vianoce situáciu s koronavírusom nezhoršia a len 27% očakáva zhoršenie situácie. To je výrazne optimistickejší pohľad ako v rovnakom období pred rokom, keď 37,1% respondentov očakávalo, že Vianoce epidemiologickú situáciu zhoršia.

Pohľady na to, či sviatky epidemiologickú situáciu zhoršia alebo nie sa opäť najviac líšia v závislosti na postoji k epidémii a očkovaniu. Respondenti, ktorí sa cítia byť epidémiou ohrození častejšie očakávajú zhoršenie situácie, naopak zhoršenie situácie neočakávajú ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní a tí, ktorí sa epidémie neobávajú. O tom, že Vianoce epidemiologickú situáciu nezhoršia sú tiež častejšie presvedčení voliči strany SMER-SD.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_TS_Vianoce_dec2021.pdf ]