News and events

Nekonvenčná medicína a medicínsky pluralizmus na Slovensku pohľadom sociálnych vied

V stredu 8.12. o 13.30 sa uskutoční Ústavný seminár Sociologického ústavu SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Nekonvenčná medicína a medicínsky pluralizmus na Slovensku pohľadom sociálnych vied na ňom vystúpia Mgr. Ivan Souček, PhD. a Mgr. Roman Hofreiter, PhD. z Katedry sociálnych štúdií a etnológie na FF UMB.

Krátky popis príspevku:
Záujem o rôzne podoby nekonvenčnej medicíny je aj u nás značný a bude v budúcnosti narastať. Prednáška predstavuje fenomén nekonvenčnej medicíny z pohľadu sociológie a antropológie. Nekonvenčná medicína, niekedy označovaná aj ako alternatívna, je vo všeobecnosti chápaná ako skupina rôznych medicínskych praktík a produktov, ktoré nie sú v súčasnosti považované za súčasť konvenčnej medicíny. V prvej časti predstavíme výsledky dotazníkového výskumu zameraného na vyžívanie a percepciu rôznych nekonvenčných foriem zdravotnej starostlivosti, druhá časť na základe analýzy etnografického výskumu, predstaví rôzne spôsoby vnímania efektivity nekonvenčných medicínskych postupov, ako napríklad homeopatia či spirituálne liečenie, prostredníctvom výpovedí samotných využívateľov.

Prezentácia bude v slovenskom jazyku online, prostredníctvom aplikácie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/81317124531?pwd=S2Z4TXZRLzRsSDFRQlBDWUMzb0k0dz09
ID seminára je: 813 1712 4531
Passcode: 779181