News and events

O očkovaní sa nerozhodujeme sami, ale spolu – predovšetkým s ostatnými členmi našej rodiny

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Jedenásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 5.10. až 10.10.2021. V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, pričom podľa automatu od 4.10.2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Vzťah ne/zaočkovanosti jednotlivcov s ne/zaočkovanosťou členov ich domácností a širších rodín

Z dát je zrejmé, že medzi ne/zaočkovanosťou jednotlivca a ne/zaočkovanosťou ostatných členov domácnosti je významná súvislosť. V podskupine takých respondentov, ktorí sú zaočkovaní, je až 67,9 % tých, ktorí uvádzajú, že všetci dospelí členovia ich domácnosti sú zaočkovaní a naopak, u tých respondentov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať, je 62,10 % tých, ktorí sú členmi domácností, v ktorých nie je nikto zaočkovaný. Podiel zastúpenia v jednotlivých kategóriách domácností podľa miery zaočkovanosti je teda u očkovaných a neočkovaných respondentov výrazne odlišný.

Ochota dať sa zaočkovať u jednotlivcov súvisí nielen so zaočkovanosťou ich domácnosti, ale aj so zaočkovanosťou ich širšej rodiny. Na otázku „Sú dospelí členovia Vašej širšej rodiny (rodičia, súrodenci, starí rodičia, deti, vnúčatá, ujovia/tety, bratranci/sesternice, synovci/netere) zaočkovaní?“ 69,6 % tých respondentov, ktorí sú zaočkovaní odpovedalo, že buď všetci alebo väčšina dospelých členov ich širšej rodiny je už zaočkovaná. Naopak, 61,3 % z tých respondentov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať, je súčasťou takých rodín, v ktorých buď väčšina nie je zaočkovaná alebo nie je očkovaný nikto.

Očkovanie a väčšie (rodinné) stretnutia

Na postavenie témy očkovania v našich neformálnych vzťahoch poukazuje aj otázka: „Zúčastnili ste sa počas posledných mesiacov (júl - august - september) udalosti, na ktorej boli spolu dlhšiu dobu členovia piatich alebo viacerých domácností?“. Tretina respondentov (34,2 %) sa takejto udalosti zúčastnila a v tom, či sa niekto zúčastnil alebo nie nebol žiaden rozdiel podľa toho, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Respondentov, ktorí sa takejto väčšej rodinnej či spoločenskej udalosti zúčastnili, sme sa pýtali tiež na to, či sa organizátori tejto udalosti zaujímali o to, či sú zaočkovaní. Z odpovedí respondentov vyplýva, že v 28,1 % prípadov sa organizátori zaujímali, v 59,1 % sa nezaujímali, v 8,5 % respondenti nevedeli a v 4,4 % nechceli na túto otázku odpovedať.

U respondentov, ktorí tvrdia, že všetci členovia ich širšej rodiny sú zaočkovaní, významne viac (53,1 %) z nich uviedlo, že sa organizátori o stav zaočkovanosti účastníkov zaujímali. Naopak, respondenti z rodín, kde nikto nie je zaočkovaný, takmer výhradne (89,5 %) uviedli, že organizátori sa o stav zaočkovanosti účastníkov nezaujímali.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_ockovanie_v_rodinach_oktober_2021.pdf ]