News and events

Prevláda názor, že táto vlna epidémie nebude mať väčšie následky ako predchádzajúca. S plošným lockdownom pri zhoršenej situácii by súhlasila iba o niečo viac ako štvrtina respondentov.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Jedenásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 5.10. až 10.10.2021. V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, pričom podľa automatu od 4.10.2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Odhady následkov tretej vlny
Na otázku „Na Slovensku zažívame tretiu vlnu epidémie koronavírusu. Myslíte si, že jej následky budú väčšie alebo menšie ako boli v predchádzajúcej vlne?“ odpovedalo 16,8 % respondentov, že následky budú väčšie, 33,1 % respondentov, že následky budú menšie a 28,5 % respondentov, že následky budú približne rovnaké.
Pesimistickejší pri odhade dopadov tretej vlny pandémie sú respondenti z najmenších obcí a respondenti so základným vzdelaním. Výrazne optimistickejší sú respondenti z Bratislavy, až 60,3 % z nich sa domnieva, že následky tretej vlny budú menšie. Medzi zaočkovanými a tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať nie sú pri odhadoch následkov tretej vlny väčšie rozdiely.

Pripravenosť zvládať tretiu vlnu
Na základe skúseností z predchádzajúcej vlny nie je pripravených zvládnuť z hľadiska duševnej pohody aktuálnu vlnu pandémie 16,8 % respondentov. Najhoršie hodnotia svoju pripravenosť najmladší respondenti (vo veku 18 – 29 rokov) ako i respondenti, pre ktorých je ťažké vyjsť s rozpočtom v domácnosti.
Z finančného hľadiska nie je pripravených zvládnuť aktuálnu vlnu pandémie 30,4 % respondentov. Horšie hodnotia svoju finančnú pripravenosť respondenti s nižším vzdelaním a ženy. O niečo horšie nielen z finančného ale i psychického hľadiska hodnotia svoju pripravenosť zvládnuť túto vlnu epidémie tiež respondenti, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať.

(Ne)súhlas s lockdownom
Ak by počas tretej vlny epidémie opäť došlo k veľkému nárastu prípadov a preplneniu nemocníc a vláda by pristúpila k plošnému lockdownu, s takýmto opatrením by súhlasilo iba 27,3 % respondentov a nesúhlasilo by s ním 45,1 % respondentov. S plošným lockdownom by za takýchto okolností viac súhlasili (38,1 %) ako nesúhlasili (32,1 %) už zaočkovaní respondenti. Medzi tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je až 65,4 % nesúhlasiacich s plošným lockdownom a iba 14,4 % súhlasiacich.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_tretia_vlna_epidemie.pdf ]