News and events

Konšpirácie o epidémii koronavírusu na Slovensku výrazne ovplyvňujú mieru zaočkovanosti

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Jedenásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 5.10. až 10.10.2021. V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, pričom podľa automatu od 4.10.2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Súhlas s konšpiráciami o koronavíruse

Respondenti v dotazníku vyjadrovali na 5 bodovej škále súhlas či nesúhlas so šiestimi konšpiračnými výrokmi o súčasnej epidémii, pričom kraje škály boli 1 = „vôbec nesúhlasím“ a 5 = „úplne súhlasím“. V tabuľke č. 1 sú znázornené výsledky, pričom odpovede na dvoch krajných bodoch škály (1,2 a 4,5) sú spočítané ako súhlas či nesúhlas, bod 3 predstavuje stred. Najpopulárnejším z testovaných výrokov je tvrdenie, že hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované. S takýmto názorom súhlasí 43,3 % respondentov. Na veľmi podobnej úrovni je však i súhlas s výrokmi „Koronavírus bol vyrobený v laboratóriu a zámerne rozšírený medzi ľudí“ (42,4 %), „Súčasná epidémia je len súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie“ (40,9 %) a „Súčasnú epidémiu niekto vyvolal len preto, aby mohol ľahšie ovládať ľudí“ (39,7 %). O niečo menej respondentov súhlasí s výrokmi „Vakcíny na koronavírus boli vyvinuté s cieľom škodiť ľuďom“ (26,1 %) a „Nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus skutočne existuje“ (22,5 %).

So žiadnou z uvedených konšpirácií nesúhlasí 24,7 % respondentov, s aspoň jednou z uvedených konšpirácií 61,8 % respondentov a so všetkými 12,1 % respondentov (pozri tabuľku č. 2).

Kto súhlasí s konšpiráciami

S konšpiráciami niečo málo menej súhlasia muži ako i respondenti vo veku 18-29 rokov. Výrazne menej s takýmito konšpiráciami súhlasia respondenti v Bratislave a v Košiciach. Naopak, viac konšpiráciám veria respondenti, ktorí sú menej spokojní so svojim životom, pre ktorých je problém vyjsť v domácnosti s rozpočtom a respondenti, ktorí nepracujú, ale sú v domácnosti, prípadne sa starajú o domácnosť. Súhlas s koronavírusovými konšpiráciami narastá s klesajúcim vzdelaním: až 61,8 % respondentov so základným vzdelaním verí minimálne dvom konšpiráciám, pričom medzi vysokoškolsky vzdelanými je ich iba 35,1 %. Konšpiráciám tiež výrazne viac veria voliči strán Smer-SD, Kotlebovci-ĽSNS a Republika ako i respondenti, ktorí menej dôverujú inštitúciám ako sú vláda, zdravotníctvo či veda.

Súhlas s konšpiráciami a zaočkovanosť

Respondenti, ktorí súhlasia s konšpiráciami priznávajú, že menej dodržiavajú epidemiologické opatrenia a menej tiež obmedzujú kontakt s ľuďmi mimo svojej domácnosti (iba 15,4 % respondentov, ktorý nesúhlasia ani jednou konšpiráciou vôbec neobmedzilo kontakty, medzi tými, ktorí súhlasia aspoň s jednou konšpiráciou je ich už 34,5 %, medzi tými, ktorí súhlasia so všetkými je ich 53,7 %).

Najvýraznejšia je však súvislosť medzi zaočkovanosťou a súhlasom s konšpiráciami. Medzi respondentmi, ktorí nesúhlasia so žiadnou z uvedených konšpirácií, je zaočkovaných až 81 %. Medzi respondentmi, ktorí súhlasia s aspoň jednou z uvedených konšpirácií je však zaočkovaných iba 26,7 % respondentov a medzi respondentmi, ktorí súhlasia so všetkými konšpiráciami je zaočkovaných iba 8,3 % respondentov.

Viac nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_oktober_konspiracie.pdf ]