News and events

Unavení pandémiou: Ochota dodržiavať opatrenia je na minime, miera obmedzovania kontaktov je najnižšia od začiatku epidémie

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Jedenásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 5.10. až 10.10.2021. V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, pričom podľa automatu od 4.10.2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Doteraz najnižšia ochota dodržiavať protipandemické opatrenia

Vo výskume mali respondenti možnosť odpovedať na otázku ako dodržiavajú aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále od 1 = Dôkladne dodržiavam po 10 = Vôbec nedodržiavam odpovedalo prvými tromi možnosťami v prvej polovici októbra len 52% respondentov. Zároveň odpoveďami 8, 9 a 10 zodpovedajúcim veľmi nízkej miere dodržiavania opatrení odpovedalo 9,9 % respondentov. Tento výsledok znamená, že ochota dodržiavať opatrenia bola v októbri najnižšia od konca októbra 2020, kedy bola otázka v tejto podobe položená po prvý krát.

Nižšiu mieru ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia v priebehu celého sledovaného obdobia deklarovali respondenti, ktorí zároveň uviedli, že sa neplánujú dať zaočkovať proti koronavírusu. Ochota dodržiavať protipandemické opatrenia však od mája 2021 klesala v podobnej miere medzi nezaočkovanými ako aj vo zvyšku populácie.

Okrem respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať deklarujú nižšiu mieru ochoty dodržiavať opatrenia aj muži, ľudia, ktorí sa pandémiou necítia byť ohrození a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu. Naopak, dôkladnejšie dodržiavanie opatrení deklarujú starší respondenti. Odpovede respondentov nesúviseli s farbou ich okresu v Covid automate.

Kontakty s ľuďmi mimo domácnosti neobmedzuje najviac ľudí od začiatku pandémie

Obmedzenie kontaktov s osobami mimo domácnosti predstavovalo už od začiatku pandémie základné opatrenie na zamedzenie šírenia infekcie. Na otázku či obmedzili svoje sociálne a spoločenské kontakty s ľuďmi mimo domácnosti odpovedala väčšina respondentov v prvej polovici októbra, že svoje kontakty obmedzili čiastočne (64,7 %). Až 27,2 % odpovedalo, že svoje kontakty neobmedzili vôbec a len 8,1% respondentov odpovedalo, že kontakty obmedzili úplne. Tieto čísla predstavujú najmenšie deklarované obmedzenie kontaktov od začiatku pandémie a predstavujú významný pokles aj oproti odpovediam respondentov v poslednom výskume v júli. V absolútnom vyjadrení je tradičný rozdiel medzi respondentmi, ktorí sa zaočkovať neplánujú a ostatnými tiež najvýraznejší od začiatku pandémie. Kým až 42,5% respondentov, ktorí sa očkovať neplánujú deklaruje, že kontakty neobmedzili vôbec, v celej vzorke je podiel ľudí, čo kontakty mimo svojej domácnosti vôbec neobmedzili len 27,2%.

Okrem respondentov, ktorí sa neplánujú zaočkovať častejšie kontakty mimo svojej domácnosti vôbec neobmedzia ľudia, čo sa necítia byt pandémiou ohrození a tí, ktorí uviedli, že sú laxnejší k dodržiavaniu opatrení.

Obavy ľudí, čo sa zaočkovať neplánujú sú na minime od začiatku pandémie

Tak celková miera dodržiavania opatrení ako aj rozsah obmedzenia kontaktov súvisí s celkovým pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusom. Tento pocit bol na Slovensku v októbri na prakticky rovnakej úrovni ako v júli, pričom nižšia miera obáv bola len v máji 2020, keď sme si na konci prvej vlny mysleli, že pandémia skončila. Tradične nižšiu mieru obáv už od začiatku pandémie vykazovali respondenti, ktorí sa neplánovali dať zaočkovať. Obavy takýchto respondentov sú aktuálne najnižšie od začiatku pandémie na jar minulého roka.

Okrem respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať pociťovali nižšiu mieru obáv aj muži a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní pandémie.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_dodrziavanie_kontakty_final.pdf ]