News and events

Komu odporúčame dať sa zaočkovať? Ani nezaočkovaní neodmietajú očkovanie paušálne

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a štyrikrát v roku 2021.

Desiata vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 15. 7. až 20. 7. 2021. V tomto období bola na Slovensku priaznivá epidemiologická situácia a naďalej klesali počty hospitalizovaných. Očkovanie bolo otvorené pre všetkých nad 12 rokov a počet čakajúcich na vakcínu v čakárni klesal. Viaceré očkovacie centrá začali očkovať bez registrácie.

Ako by poradili svojmu známemu už zaočkovaní a ľudia čo sa očkovať neplánujú

Respondenti mali vo výskume možnosť odpovedať na sériu troch otázok. V prvej otázke sme sa respondentov pýtali, čo by očkovanie odporučili známemu, ktorý má 70 rokov a trpí cukrovkou, v druhej otázke sme sa pýtali na odporučenie pre zdravého tridsiatnika a v tretej otázke sme sa pýtali na odporučenie či očkovať známeho 13-ročnú dcéru.

Už zaočkovaní respondenti jednoznačne odporúčali okamžité očkovanie zdravému tridsiatnikovi (75,1 %), následne aj sedemdesiatnikovi s cukrovkou (61,5 %). S odstupom výrazne menej často odporúčajú zaočkovaní dať zaočkovať 13-ročné dievča (42,2 %). Približne rovnaká časť zaočkovaných (40,2 %) odporúča v tomto prípade skôr ešte chvíľu počkal, či sa potvrdí, že vakcíny sú bezpečné a 17,6 % zaočkovaných radí 13-ročné dievča neočkovať.

Aj v prípade respondentov, ktorí sa očkovať neplánujú sa miera odporúčania smerom k ľuďom rôznych vekových kategórií líši. Až 50,8 % respondentov, ktorí sa sami zaočkovať neplánujú odporúča sedemdesiatnikovi s cukrovkou ešte chvíľu počkať na potvrdenie bezpečnosti vakcíny a následne sa dať zaočkovať a len 45 % mu odporúča neočkovať sa vôbec. To naznačuje, že aspoň časť z nezaočkovaných respondentov si je vedomá rizika, ktoré ochorenie COVID-19 predstavuje. Odporúčania mladším sú výraznejšie proti očkovaniu. Neočkovať sa odporúča 58,6 % respondentov zdravému tridsiatnikovi a až 81,7 % 13-ročnému dievčaťu.

Ak skombinujeme odpovede na všetky tri otázky, vieme povedať, že len 16,4 % respondentov odpovedalo na každú otázku jednoznačne, že očkovanie neodporúča. Prakticky rovnaký podiel respondentov (17,4 %) odpovedal na všetky tri otázky, že odporúča čo najrýchlejšie očkovanie.

Kto sú respondenti, ktorí očkovanie vo všetkých prípadoch jasne neodporúčajú? Predovšetkým sú to respondenti, ktorí sami hovoria, že sa zaočkovať nedajú. Častejšie sú to tiež starší respondenti, respondenti, ktorí nie sú spokojní s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu a respondenti, ktorí sa koronavírusom necítia ohrození. V miere neodporúčania očkovania sa voliči SMER-SD vyrovnajú a v niektorých prípadoch aj predčia voličov strán ĽSNS a Republika. Za zmienku stojí fakt, že kým strany ĽSNS a Republika majú skôr mladších voličov, SMER-SD má spomedzi parlamentných strán podľa výskum najstarší elektorát.

Naopak, respondenti, ktorí vo všetkých troch prípadoch očkovanie odporúčajú sú sami zaočkovaní, epidémie sa obávajú viac, dôverujú slovenským vedeckým inštitúciám a sú menej kritickí k postupu vlády pri zvládaní pandémie. Častejšie sú to tiež muži.

Zoznam priložených súborov:
TS_zaockovat_ci_nezaockovat.pdf ]