News and events

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Geografický ústav SAV
Sociologický ústav SAV

Vás srdečne pozývajú na tlačovú konferenciu.

Tlačová konferencia sa uskutoční dňa 10. augusta 2021 o 10:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v miestnosti CPS Plus (B1-322)

O výsledkoch reprezentatívneho výskumu budú informovať:
Kristína Bilková (Geografický ústav SAV)
František Križan (Prírodovedecká fakulta UK)
Milan Zeman (Sociologický ústav SAV)

Dňa 6. marca 2020 bol na Slovensku diagnostikovaný prvý pozitívny pacient na COVID-19. Po vyše roku pribudlo viac ako 387 tisíc pozitívne testovaných a viac ako 12 tisíc obetí na toto ochorenie. Tieto fakty zanechali, zanechávajú a budú zanechávať výraznú stopu aj v zmenených vzorcoch spotreby a nákupného správania. Z pôvodného štandardu v spotrebe zvaného „starý normál“ prešli spotrebitelia začiatkom pandémie fázou „panickej spotreby“. Spotrebitelia sa predzásobili pre obavy z nedostatku tovaru. Panický nákup mal vplyv na výpredaj niektorých tovarov. V súčasnej fáze „adaptácie“ spotrebitelia prispôsobili svoje zvyky platným obmedzeniam (otváracie hodiny pre seniorov, počet zákazníkov na m 2 v predajni a pod.). Možné dopady pandémie COVID-19 budú v znamení „nového normálu“. Kríza v spotrebe zanechá jasných víťazov a porazených, čo sa prejaví nielen na ekonomických ukazovateľoch, ale aj v (zmenených) vzorcoch a trendoch v spotrebe.

Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení. Ovplyvňujú ju rôzne faktory pričom v súčasnosti jedným z najvýraznejších je celosvetová pandémia COVID-19. V snahe o zastavenie šírenia vírusu sme boli nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojenú spotrebu a nákupné správanie zmeniť. Táto tlačová správa prináša niektoré odpovede a vysvetlenia k zmenenému nákupnému správaniu spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID-19.

Výskumný tím vedcov z odborov geografia a sociológia v zastúpení Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov (Univerzita Komenského v Bratislave), Geografického ústavu SAV a Sociologického ústavu SAV uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na zmenené vzorce spotreby počas pandémie COVID-19.

Výskum sa uskutočnil v dvoch fázach. Prvá z nich bola realizovaná v novembri 2020, druhá v júni 2021. Do výskumu realizovaného Agentúrou FOCUS sa zapojilo 1 004 a 1 006 respondentov. Výskum bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektov Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232) a Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe (APVV-20-0302) a projektu VEGA Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku (VEGA 2/0037/21).

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_spotreba_a_pandemia.pdf ]