News and events

Ochota dať sa zaočkovať naďalej stagnuje. Povinné očkovanie väčšina respondentov odmieta

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a štyrikrát v roku 2021.

Desiata vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 15. 7. až 20. 7. 2021. V tomto období bola na Slovensku priaznivá epidemiologická situácia a naďalej klesali počty hospitalizovaných. Očkovanie bolo otvorené pre všetkých nad 12 rokov a počet čakajúcich na vakcínu v čakárni klesal. Viaceré očkovacie centrá začali očkovať bez registrácie.

Ochota dať sa zaočkovať sa významnejšie nemení, ešte niečo viac ako 10% respondentov sa plánuje zaočkovať
Respondentov, ktorí sa už dali zaočkovať (41%) a respondentov, ktorí odpovedali kladne na otázku „Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať?“ (10,7%) je spolu 51,7% čo je v porovnaní s májovým výskumom (48,7%) iba minimálny nárast na úrovni štatistickej chyby. Mierne však tiež stúpol počet respondentov, ktorí očkovanie odmietajú (z májových 30,9% na súčasných 36%, čo je najviac od decembra 2020) a výraznejšie poklesol počet nerozhodnutých respondentov (z 20,4% na 12,3%).

Kto sa už dal zaočkovať
Viac zaočkovaných je medzi obyvateľmi Bratislavského kraja, z miest (sídla nad 20 000 obyvateľov) a medzi vysokoškolsky vzdelanými (tých je zaočkovaných už 52,9%). Menej zaočkovaní sú respondenti, ktorí odpovedali, že je pre ich domácnosť ťažké vyjsť z rozpočtom. Výrazne menej zaočkovaní sú voliči opozičných strán s výnimkou voličov strany Hlas-SD, ktorí sú zaočkovaní vo vyššej miere (47,2%) ako celá populácia. Viac zaočkovaní sú voliči vládnych strán s výnimkou voličov strany Sme rodina (ich zaočkovanosť je na úrovni 37,5%).
Respondenti, ktorí viac dôverujú inštitúciám ako sú vláda, zdravotníctvo či veda sú zaočkovaní viac a podobne sa vo väčšej miere dali tiež zaočkovať respondenti, ktorí vo svojom okolí poznajú ľudí s ťažkým priebehom ochorenia Covid-19.
Respondenti, ktorí sa v minulosti už nakazili koronavírusom, sú zaočkovaní v podobnej miere (38,2%) ako celá populácia.

Čo by zmenilo postoj respondentov odmietajúcich očkovanie
Až 29,8% tých respondentov, ktorí odmietajú očkovanie by zmenilo svoj postoj, ak by sa dostatočne preukázalo, že vakcíny sú bezpečné a získajú riadnu registráciu v liekovej agentúre. 14,3% tých respondentov, ktorí odmietajú očkovanie by zmenilo svoj postoj, ak by sa mohli zaočkovať u svojho lekára a 12,5% by zmenilo svoj postoj ak by prišla ďalšia vlna epidémie a znova by sa zaplnili nemocnice a zomieralo by veľa ľudí.

Malo by byť očkovanie povinné?
Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav je 31,2% respondentov, odmieta ho 61,9% respondentov (a 7,6% respondentov nevie túto otázku posúdiť). Väčšina už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie schvaľuje (54,9%).
Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva (napr.: ľudia nad 65 rokov, zdravotníci, zamestnanci DSS, policajti, učitelia a pod.) je 42,3% respondentov, odmieta ho 50,5% respondentov (a 7,6% respondentov nevie túto otázku posúdiť). Takmer dve tretiny (65,8%) už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov schvaľuje.

Mali by pre zaočkovaných platiť miernejšie epidemiologické opatrenia?
Na otázku "Myslíte si, že pre zaočkovaných by mali platiť miernejšie epidemiologické pravidlá ako pre nezaočkovaných (ktorým by bolo napríklad obmedzené cestovanie do zahraničia či návštevy hromadných podujatí)" odpovedalo "áno" 39,7% respondentov (čo je pokles oproti výskumu z mája kde súhlasilo 46,3%). S miernejším epidemiologickým opatreniami pre zaočkovaných nesúhlasí 46,6% respondentov (nárast z májových 35,4%) a 13,7% nevie odpovedať.
Medzi už zaočkovanými je za miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných až 72% respondentov.
Miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných podporujú voliči všetkých vládnych strán (najtesnejšie voliči Sme rodina, kde 40,3% podporuje takéto opatrenie a 36,1% je proti). Naopak nesúhlasia s ním voliči všetkých opozičných strán (najtesnejšie voliči Hlas-SD: za 39,4%, proti 43%).

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_Jul2021_ockovanie.pdf ]