News and events

Virtuálne spoločenstvá a ich obyvatelia... nie bez pripomenutia "Histórie Sela Stepančikova F. M. Dostojevského

V stredu 23. 6. o 13.30 sa uskutoční seminár SOU SAV pripravený v spolupráci so Sekciou sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.

Seminár prebehne online a v zasadačke na Klemensovej 19 na 4. poschodí, č. dv. 94.

S prednáškou Virtuálne spoločenstvá a ich obyvatelia... nie bez pripomenutia "Histórie Sela Stepančikova F. M. Dostojevského na ňom vystúpi Doc. Dilbar Alieva, vedúca Sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV.

Link na online pripojenie:

https://us02web.zoom.us/j/85226368386?pwd=ZTJ0eldQYWlibjRUUE84K0xhTHNaQT09