News and events

Dôvera vo vládu v súvislosti s pandémiou od jesene klesla. Dôvera zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám zostáva stabilná.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a trikrát v roku 2021.

Deviata vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 14. 5. až 20. 5. 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia.

Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou počas epidémie výrazne klesla

Respondenti najviac dôverovali vybraným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu na začiatku epidémie, čo sa dá vysvetliť jednak miernym priebehom prvej vlny, ale i tým, že v krízových časoch ako je nástup takejto epidémie sa ľudia viac upínajú k autoritám.

Na jeseň 2020 však už dôvera v tieto inštitúcie klesla. Dôvera vo vládu za jeden rok počas epidémie výrazne klesla na takmer polovičnú hodnotu a mierny nárast zaznamenala až v poslednom prieskume v máji 2021 po nástupe nového premiéra Eduarda Hegera. I napriek tomu v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 % respondentov ( odpovede 6 až 10 na škále kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10 úplne dôverujem) a nedôveruje až 73 % respondentov (odpovede 0 až 4 na škále kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10 úplne dôverujem). Na začiatku epidémie v apríli 2020 pritom vláde ešte dôverovalo až 56,2 % respondentov.
O niečo menej klesla dôvera v prezidentku. Dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je veľmi podobná a od septembra je stabilizovaná alebo dokonca veľmi mierne narastá. Zdravotníctvu v súčasnosti dôveruje 50,8 % respondentov a vedeckým inštitúciám na Slovensku 47,8 % respondentov.

Pozitívny postoj k očkovaniu súvisí s dôverou k vláde, prezidentke, zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám

Pozitívny postoj k očkovaniu súvisí s dôverou v súvislosti s koronakrízou k vláde, prezidentke, zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám. Respondenti, ktorí viac dôverujú slovenskej vláde pri zvládaní epidémie sú ochotnejší dať sa zaočkovať a naopak až dve tretiny respondentov, ktorí vláde vôbec nedôverujú by sa zaočkovať nedali alebo s očkovaním váhajú.

Najdôveryhodnejší v súvislosti s informáciami o očkovaní sú lekári

Za najdôveryhodnejší zdroj informácií očkovaní proti ochoreniu Covid-19 respondenti pokladajú svojho lekára (51,7 % respondentov ich pokladá za dôveryhodný zdroj informácií). Svojho lekára za dôveryhodný zdroj informácií považujú i v očkovaní nerozhodnutí respondenti (53,5 %) a v menšej miere i respondenti, ktorí očkovanie odmietajú (23, 9 %). Podobne dôveryhodní sú i slovenskí vedci (celkovo 43,5 %, medzi nerozhodnutými 33,3 %), medzi odmietajúcimi očkovanie (19,4 %). Za menej dôveryhodné pokladajú respondenti informácie z internetu a sociálnych sietí (11,7 %), od osobností spoločenského života (14 %), od slovenskej vlády (14,6 %), z celoštátnych televízií a denníkov (17,1 %).

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
institucie_dovera_TS_maj_2021.pdf ]