News and events

Ochota dať sa zaočkovať stagnuje. Zaočkovaní by privítali miernejšie opatrenia.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a trikrát v roku 2021.

Deviata vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 14. 5. až 20. 5. 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia.

Ochota dať sa zaočkovať je na stabilnej úrovni

Respondentov, ktorí sa už dali zaočkovať a respondentov, ktorí odpovedali kladne na otázku "Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať?" je 48,7 %, čo je veľmi podobná úroveň ako v marci (49 %). Zaočkovaných už je 25,4 % respondentov a ďalších 23,3 % sa plánuje dať zaočkovať. Veľmi mierne (na úrovni štatistickej chyby) stúpol počet respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať (z marcových 28,8 % na súčasných 30,9 %) a nerozhodnutých je 20,4 % respondentov (v marci 22,2 %).

Kto by sa dal zaočkovať

Ochota dať sa zaočkovať dlhodobo súvisí s pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Častejšie by sa dali zaočkovať respondenti, ktorí sa cítia byť ohrození, dlhodobo častejšie tiež muži v porovnaní so ženami. Výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať a častejšie zaočkovaní sú respondenti z Bratislavského kraja. V tejto súvislosti tiež dlhodobo pozorujeme koreláciu s narastajúcim vzdelaním - zaočkovať sa plánuje alebo sa už dalo až 70,6 % vysokoškolsky vzdelaných respondentov, ale iba 41,4 % respondentov so základným alebo učňovským vzdelaním (bez maturity).

Čakáreň na očkovanie

Podľa výskumu sa 57,5 % respondentov, ktorí sa plánujú dať zaočkovať už aj zaregistrovalo do tzv. čakárne na očkovanie. Respondenti, ktorí sa do čakárne ešte nezaregistrovali, ale plánujú sa dať zaočkovať uvádzali ako najčastejší dôvod nemožnosť vybrať si vakcínu, ktorú chcú (24 %).
Až takmer tretina respondentov (32 %) pozná niekoho, kto sa chcel zaregistrovať na očkovanie, ale potreboval pomôcť s registrovaním na internete do tzv. čakárne.

Miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných

S miernejšími epidemiologickými opatreniami pre zaočkovaných (v porovnaní s nezaočkovanými) súhlasí 46,3 %, proti je 35,4 % a vyjadriť sa nevie 18,3 % respondentov. Spomedzi už zaočkovaných respondentov súhlasí s platnosťou miernejších epidemiologických opatrení až 78,7 % a z tých, ktorí sa plánujú dať zaočkovať až 70 %.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_maj2021.pdf ]