News and events

Mezi resentimentem a bojem: ochrana oznamovatelů protispolečenské činnosti jako nástroj vymahatelnosti pracovního práva

V stredu 3. 3. o 13.30 sa uskutoční seminár SOU SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Mezi resentimentem a bojem: ochrana oznamovatelů protispolečenské činnosti jako nástroj vymahatelnosti pracovního práva

na ňom vystúpi náš kolega Mgr. Petr Mezihorák, PhD.

Krátky popis príspevku: Dle statistik inspekce práce dochází na Slovensku, podobně jako v jiných zemích střední a východní Evropy, k častému porušování pracovněprávních norem. Za stavu absence kolektivní reprezentace zaměstnanců na většině pracovišť, slabé efektivity inspekce práce a nízké vymahatelnosti individuálních pracovních práv je v tomto regionu ochrana pracujících, která je de iure v mezinárodním srovnání relativně vysoká, fakticky pouze iluzorní. Prezentace na tomto pozadí představí probíhající výzkum institutu chráněného oznamovatele protispolečenské činnosti neboli „whistleblowingu” jako nástroje vymahatelnosti pracovního práva. Na základě etnografie činnosti několika oznamovatelů a oznamovatelek chce přispět k debatě, která rámuje whistleblowing jako politicko-právní proces přesahující individuální akt informování o nelegální či neetické činnosti zaměstnavatele. Výzkum zdůrazňuje perspektivu whistleblowingu jako dlouhodobého procesu odehrávající ho se uvnitř rozmanitých vztahů, skrz které potenciálně působí na jednotlivce (kolegové, jiní pracující s podobnými zkušenostmi), instituce (inspekce práce, odbory) i strukturální podmínky (v podobě reinterpretace a demokratizace (pracovního) práva). Výzkum tedy přispívá do debaty, která volá po přesunu analytické pozornosti od identity oznamovatelů a oznamovatelek směrem k porušení norem, na které upozorňují, de-individualizaci a politizaci whistleblowingu, přičemž si všímá i jeho role v možné reinterpretaci práva, což je perspektiva, která v debatě doposud chybí.

Link na online pripojenie:

https://us02web.zoom.us/j/84008373677?pwd=am9rb2JuK25LVmFMT3NxaHJyV3J6Zz09