News and events

Spätný pohľad na voľby 2020: Sprievodca základnými výsledkami povolebného výskumu CSES, modul 5

Milé kolegyne, milí kolegovia,

v stredu 24.2. o 13.30 sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Spätný pohľad na voľby 2020: Sprievodca základnými výsledkami povolebného výskumu CSES, modul 5 na ňom vystúpi doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK).

Krátky popis príspevku:
Projekt ´Porovnávacie štúdiá volebných systémov´ (CSES) sa po voľbách 2020 realizoval na Slovensku tretíkrát. Prednáška predstaví kľúčové zistenia k nasledujúcim témam: distribúcia populistických postojov v skupinách voličov; vnímanie ideových pozícií strán, zhoda medzi sebazaradením voličov a hodnotením strán, ako aj pohľadom expertov. Výskum bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-18-0218).

Link na online pripojenie:
https://us02web.zoom.us/j/86033172616?pwd=akJRaWlmTlFiS0lmd3lweTJ5VElZUT09