News and events

Miera obáv z pandémie atakuje maximá, opatrnosť oproti decembru výrazne narástla

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a na prelome januára a februára 2021.

Siedma vlna výskumu „Ako a máte, Slovensko?“ prebehla v období 28.1. až 2.2.2021. V tomto období skončila prvá vlna celoplošného testovania a začínala druhá vlna, ktorá sa realizovala v polovici najviac zasiahnutých regiónov Slovenska.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že pocit ohrozenia z epidémie prekonal obavy, ktoré mala slovenská verejnosť v apríli 2020 a je už takmer taký vysoký ako bol v prvom výskume Ako sa máte Slovensko?, v marci 2020.

Silnejúce obavy sa výrazne prejavili aj v miere v akej respondenti obmedzili kontakty s ľuďmi mimo svojej domácnosti. Na prelome januára a februára 39,3% respondentov uviedlo, že tieto kontakty obmedzili úplne. To je o takmer 9 percentuálnych bodov vyššie obmedzenie kontaktov ako počas lockdownu v čase prvého celoplošného testovania. Úplné obmedzenie kontaktov deklarujú častejšie starší respondenti, respondenti, ktorí sa obávajú epidémie a respondenti, ktorí dôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku. Svoje kontakty menej často obmedzili muži.

S nárastom obáv pred epidémiou súvisí aj nárast podielu respondentov, ktorí tvrdia, že dôkladne dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále 1 = Dôkladne dodržiavam po 10 = Vôbec nedodržiavam si až 72,1% respondentov vybralo odpovede 1 až 3, ktoré naznačujú vysokú mieru dodržiavania opatrení.

Homeoffice a dodržiavanie epidemiologických opatrení v práci

Väčšina pracujúcich na Slovensku aj v čase januárového lockdownu naďalej chodí do práce. Situácia sa v tomto aspekte výrazne líši od situácie v apríli minulého roku, keď na začiatku pandémie z rôznych dôvodov až 35,3% pracujúcich respondentov do práce nechodilo. Časť bola doma na homeoffice (15,6%), iní čerpali dovolenku (9,9%) alebo (aj pandemickú) OČR (9,9%). Aktuálne nechodí do práce len 12,3% respondentov, pričom len 5,6% má homeoffice.

Okrem respondentov, ktorí majú od zamestnávateľa homeoffice počas celého týždňa, časť respondentov pracuje z domu aspoň niektoré dni. Spolu homeoffice alebo možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni aktuálne využíva 26,7% respondentov. Zastúpenie respondentov, ktorí majú možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni je rôzna podľa typu práce. Avšak napríklad aj v prípade práce administratívnej povahy takmer polovica respondentov do práce naďalej chodí tak ako pred epidémiou.

V situácii, keď sú zatvorené školy je pracovisko jedným z posledných miest, kde je možné stretnúť viac ľudí. Na otázku, či respondenti používajú v práci pri stretnutiach s kolegami rúško alebo respirátor odpovedalo „áno, vždy“ 45,8% pracujúcich respondentov. Viac ako štvrtina respondentov nosí rúško alebo respirátor vo väčšine prípadov, 13,2% len niekedy a 9,4% respondentov priznalo, že v práci rúško alebo respirátor nenosí.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_obavy_a_opatrnost_februar_2021.pdf ]