News and events

O „vyťažených živiteľoch“ a „nedostupných babičkách“: Deľba práce pri platených prácach v domácnosti a starostlivosti o deti

Milé kolegyne, milí kolegovia,

v stredu 27.1. o 13.30 sa uskutoční prvý tohtoročný seminár SÚ SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou O „vyťažených živiteľoch“ a „nedostupných babičkách“: Deľba práce pri platených prácach v domácnosti a starostlivosti o deti na ňom vystúpi Zuzana Sekeráková Búriková (Sociologický ústav SAV).

Krátky popis príspevku:

Teoretické rámce situujú rozhodnutia spojené s delegovaním domácich prác a starostlivosti o deti na platenú pracovníčku do vzťahov medzi mužom a ženou. Tento príspevok na materiály zo Slovenska ukáže, že toto uvažovanie musíme rozšíriť. Zatiaľ čo rozhodnutia o delegovaní domácich prác sú v heterosexuálnych domácnostiach situované do vzťahov medzi mužmi a ženami, pri rozhodnutiach o delegovaní prác spojených so starostlivosťou hrá kľúčovú rolu absencia možnosti využiť babičky.

Link na online pripojenie:

https://cesnet.zoom.us/j/93786613656?pwd=Y0pOYi85ZS9GTUpuTU5QWHRxdHpmdz09