News and events

K výsledkom medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Sociálne nerovnosti

Sociologický ústav SAV pozýva na tlačovú konferenciu
K výsledkom medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Sociálne nerovnosti

Na online tlačovej besede 12.1.2021 o 10:00 predstavia Oľga Gyárfášová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV pohľady slovenskej spoločnosti na to:

- ako verejnosť reflektuje štruktúru slovenskej spoločnosti v súčasnosti a pred rokom 1989,
- čo považuje za dôležité na dosiahnutie životného úspechu,
- ako vníma príjmové nerovnosti a konflikty v spoločnosti.

Odpovede respondentov na Slovensku budú prezentované v časovom aj medzinárodnom porovnaní v rámci výskumnej série International Social Survey Programme (ISSP).

Tlačová konferencia je realizovaná v rámci projektu APVV-18-0218.

Link na pripojenie sa na tlačovú konferenciu:
https://us02web.zoom.us/j/88084686093?pwd=blhJc3YrM3NuWkdIa0xsVnd3b2dUZz09

Zoznam priložených súborov:
TS_Bahna.pdf ]
TS_Gyarfasova.pdf ]
pozvanka_TK_12012021.pdf ]