News and events

Ľudia plánujú obmedziť stretávanie sa počas Vianoc

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri.

Šiesta vlna výskumu „Ako a máte, Slovensko?“ prebehla v období 10. až 14.12.2020. V tomto období už bol ohlásený plán zatvoriť obchody od 21.12. a 11.12. boli zatvorené terasy reštaurácií. Sprísnenie opatrení prijaté 16.12.2020, ktoré začiatok lockdownu posunulo na 19.12., výskum ešte nezachytil.

Z výsledkov výskumu je zrejmé, že už po ohlásení prvého plánu na relatívne mierny lockdown väčšina respondentov deklarovala snahu obmedziť stretávanie sa počas vianočných sviatkov. Až 28,1% respondentov povedalo, že Vianoce strávia len s členmi svojej domácnosti a ďalších 39,7% respondentov deklarovalo plán obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných.

Len menšia časť respondentov (14 %) odpovedala, že sa tento rok v stretávaní so známymi a príbuznými nebude obmedzovať. Sú to častejšie mladší respondenti a respondenti, ktorí sa necítia byť ohrození epidémiou koronavírusu. Obmedziť sa neplánujú ani tí, čo v súvislosti s riešením epidémie koronavírusu nedôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku a ľudia nespokojní s krokmi vlády pri zvládaní epidémie. Na druhej strane, Vianoce stráviť len s členmi svojej domácnosti plánujú častejšie starší respondenti.

Výskum obsahoval aj otázku, či sa pred stretnutím s príbuznými plánujú ľudia otestovať na ochorenie COVID-19. Spomedzi tých, čo Vianoce neplánujú stráviť len s členmi vlastnej domácnosti sa určite alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 %. Otestovať sa pred návštevou príbuzných neplánujú ľudia, ktorí sa koronavírusu neobávajú a tí, ktorí neschvaľujú kroky vlády pri riešení koronakrízy.

Vo verejnosti celkovo mierne prevažujú obavy zo zhoršenia epidemiologickej situácie počas Vianoc. K názoru, že Vianoce situáciu s koronavírusom zhoršia sa úplne alebo čiastočne prikláňa 37,1% respondentov. Naopak, 33,4% respondentov predpokladá, že Vianoce situáciu s epidémiou nezhoršia. Respondenti, ktorí očakávajú zhoršenie situácie počas Vianoc výrazne častejšie plánujú stráviť Vianoce len s členmi svojej domácnosti a tiež sa výrazne častejšie plánujú dať pred návštevou blízkych otestovať.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_Vianoce_21122020.pdf ]