News and events

Vybrali by sme si skôr lockdown než povinné celoplošné testovanie

Bratislava, 15. december 2020 – Ak by si ľudia mohli vybrať ako postupovať pri zastavení šírenia epidémie, tak by si namiesto povinného opakovaného celoplošného testovania radšej vybrali tzv. lockdown počas ktorého by boli zatvorené obchody, školy a zavedený zákaz vychádzania. To je jedno zo zistení šiestej vlny výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 10. do 14. decembra 2020.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri.

Ak by si ľudia mohli vybrať z dvoch možností ako zastaviť šírenie koronavírusu, vybrali by si radšej lockdown. K možnosti zastaviť šírenie epidémie pomocou lockdownu sa úplne priklonilo 21,4 % respondentov, kým povinné testovanie má 14,8 % jasných zástancov. Pri započítaní menej vyhranených odpovedí, ktoré sú skôr v prospech jednej alebo druhej možnosti je pomer zástancov lockdownu 40,7 % ku 23,1 % zástancom testovania. Zároveň je relatívne veľká skupina respondentov (36,1 %), ktorá sa neprikláňa k žiadnej z týchto dvoch možností.

Platí, že k povinnému testovaniu sa výrazne častejšie hlásia respondenti, ktorí schvaľujú postup vlády pri zvládaní pandémie. Medzi respondentmi, ktorí sú veľmi alebo skôr spokojní s tým ako postupuje vláda pri zvládaní pandémie preferuje testovanie 32,6 %. Naopak, medzi respondentmi nespokojnými s postupom vlády je len 18 % zástancov povinného plošného testovania. Za testovanie sú tiež častejšie respondenti, ktorí súhlasia s tvrdením, že plošné testovanie pomohlo pri boji s epidémiou na Slovensku.

Lockdown ako riešenie častejšie odmietajú respondenti, ktorí dôverujú vláde. Z hľadiska základných sociodemografických charakteristík (pohlavie, vzdelanie, vek) nie je medzi prívržencami lockdownu a testovania žiadny signifikantný rozdiel. Stredovú pozíciu, ktorá sa neprikláňa ani k lockdownu ani k testovaniu si častejšie vyberali respondenti, ktorí s postupom vlády pri zvládaní pandémie nesúhlasia. Pozíciu v strede medzi oboma možnosťami tiež častejšie vyberajú respondenti, ktorí sa epidémie koronavírusu obávajú menej.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_opatrenia15122020.pdf ]