News and events

Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku

Výskum Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 (HODYSE 2020) navrhli a zrealizovali výskumníci zo Sociologického ústave SAV s cieľom získať aktuálne údaje o verejnej mienke v šiestich tematických oblastiach: spoločenská dôvera, politika a demokracia, konšpiračné teórie, názory na očkovanie, životné prostredie a voľný čas.

Zber dát zrealizovala agentúra FOCUS v dňoch 03. – 10. 11.2020 vo vzorke 1021 respondentov. Výsledky reprezentatívneho výskumu zohľadňujú rozloženie obyvateľov Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Výber respondentov prebiehal podľa pravidiel daných metódou kvótneho výberu v rôznych mestách a obciach na celom Slovensku. Odpovede respondentov boli zaznamenané prostredníctvom webového dotazníka (CAWI), a taktiež vyškolenými anketármi pri osobnom rozhovore (CAPI).

Ochrana životného prostredia

Problémy životného prostredia trápia veľkú časť obyvateľov Slovenska. Podiel respondentov, ktorí deklarovali obavy o životné prostredie je na úrovni 70 %.

Názory podceňujúce význam ochrany životného prostredia majú u obyvateľov Slovenska nízku podporu. Pri skúmaní názorov na tvrdenia zľahčujúce dôležitosť ochrany životného prostredia malo najviac respondentov výhrady voči tvrdeniu „Nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to nerobia aj ostatní“ (s výrokom nesúhlasilo 68 % opýtaných).

Zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov považujú za efektívny spôsob ochrany prírody takmer tri štvrtiny opýtaných (74 %). Nesúhlas vyjadrilo len 8 % opýtaných.

Životné prostredie a Ekonomika

Ochrana životného prostredia má mať podľa väčšiny občanov Slovenska prioritu pred ekonomickým rastom. Názor, podľa ktorého je dôležitejšia ochrana životného prostredia než ekonomický rast v novembri 2020 deklarovalo 55 % respondentov.

V súvislosti s prechodom na zelenú ekonomiku sú očakávania obyvateľov ohľadom vývoja na trhu práce pozitívne, 52 % respondentov očakáva vytvorenie dostatočného počtu nových pracovných miest v  podporovaných ekonomických odvetviach.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
press_HODYSE_2020_enviro.pdf ]