News and events

Názory na konšpirácie o epidémii koronavírusu

Výskum Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 (HODYSE 2020) navrhli a zrealizovali výskumníci zo Sociologického ústave SAV s cieľom získať aktuálne údaje o verejnej mienke v šiestich tematických oblastiach: spoločenská dôvera, politika a demokracia, konšpiračné teórie, názory na očkovanie, životné prostredie a voľný čas.

Súhlas s konšpiráciami o epidémii

Najpopulárnejším z testovaných výrokov je tvrdenie, že koronavírus bol pravdepodobne vyrobený v laboratóriu. S takýmto názorom súhlasí takmer polovica (49,2 %) respondentov. S výrokom, že hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované súhlasí 38,6 % respondentov a takmer tretina respondentov (32,2 %) súhlasí s názorom, že súčasná epidémia je len súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie. O niečo viac ako pätina respondentov (21,9 %) súhlasila s výrokom, že očkovanie proti koronavírusu je prípravou na čipovanie ľudí.

Najmenej respondentov (iba 7,5 %) súhlasilo s výrokom, že príznaky ochorenia na koronavírus sú v skutočnosti len dôsledkami vplyvu žiarenia z 5G sietí. Pomerne málo respondentov (15,2 %) tiež súhlasilo s výrokom, že nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus existuje.

Kto súhlasí s konšpiráciami o koronavíruse

Súhlas s konšpiráciami o koronavíruse tiež súvisí s nižšou mierou deklarovaného dodržiavania protipandemických opatrení ako sú: častejšie a dlhšie umývanie rúk, dodržiavanie odstupu na verejnosti, vyhýbanie sa hromadným podujatiam, izolácia v prípade príznakov ochorenia a nosenie rúška. Respondenti ktorí viac súhlasia s konšpiráciami o koronavíruse zároveň deklarujú nižšiu ochotu dať sa zaočkovať proti koronavírusu a sú tiež proti či už povinnému alebo dobrovoľnému očkovaniu na iné choroby.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
press_HODYSE_2020_konspiracie_def.pdf ]