News and events

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny

Vo štvrtok 17.12. o 13.30 sa uskutoční posledný tohtoročný seminár Sociologického ústavu SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Konzumná spoločnosť a konzumné regióny na ňom vystúpia Bohumil Búzik (Sociologický ústav SAV), František Križan (Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, PriF UK) a Milan Zeman (Sociologický ústav SAV).

Seminár je zároveň výstupom projektu APVV-16-0232: Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti.

Link na online pripojenie: https://cesnet.zoom.us/j/98965563164?pwd=cndTbnlrdlJ6N2UxOFE4RWg2OFMrdz09