News and events

Harmonogram seminárov pre doktorandov študijného odboru Sociológia v akademickom roku 2020 / 2021

Miesto a čas konania: 13:30, Sociologický ústav SAV Klemensova 19, 4. posch., č. 105 (resp. online)

7. október 2020
Ako písať vedecký text a ako si udržať prehľad v citovanej literatúre
(Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.)

28. október 2020
Etnografické metódy a materiálny svet
(Zuzana Sekeráková-Búriková, PhD.)

4.november 2020
Methodological and ethical issues concerning qualitative research in organisations and working with elites
(Ela Drazkiewicz, PhD)

25. novembra 2020
Prístup podloženej teórie (Grounded Theory) v kvalitatívnom výskume
(PhDr. Zuzana Kusá, CSc.)

9. december 2020
Metodologické riziká merania religiozity
(Mgr. Miroslav Tížik, PhD.)

16. december 2020
Sociálne partnerstvo a sociálne občianstvo
(prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.)

20. január 2021
Kvantitatívna analýza dát v sociológii
Relevantné metódy pre váš empirický problém. Konzultácie a tipy a triky z praxe.
(Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.)

2. marec 2021
Marginalita území ako sociálno-priestorový problém
(PhDr. Peter Gajdoš, CSc.)

28. apríl 2021
Problém moci v mikrosociologických koncepciách: prípad Goffmana
(doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc.)

18. mája 2021
Procesuálny pohľad na sociálnu realitu
(Mgr. Jana Lindbloom, PhD.)

8. jún 2021
Zneistila korona pandémia rezidenčnú stabilitu občanov SR žijúcich v "zahraničnom prihraničí"?
(Mgr. Ľubomír Falťan, PhD.)