News and events

Spoločnosť počas pandémie: Ako sme prežili „choroba vírus“

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou

Spoločnosť počas pandémie: Ako sme prežili „choroba vírus“

vystúpia

Miloslav Bahna, Róbert Klobucký, Marianna Mrva a Jozef Zagrapan

v stredu 9. septembra 2020 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV
Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94