News and events

Tretia vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: O návrate detí do škôl viac uvažujú rodičia s vyšším vzdelaním

Sériu zisťovaní „Ako sa máte, Slovensko?“ iniciovali v marci tohto roku prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle prieskumy a analýzy v marci, apríli a máji.

Späť do školy

Od 1. júna 2020 budú mať rodičia na Slovensku možnosť rozhodnúť sa, či svoje dieťa pošlú do školy. Na otázku, či svoje deti do školy pošlú odpovedalo „určite áno“ 42 % rodičov detí, ktoré chodia do prvej až piatej triedy. Ďalších 26 % rodičov odpovedalo „skôr áno“.

Dosiahnuté vzdelanie bolo najdôležitejšou charakteristikou, ktorá rozdeľovala odpovede rodičov. Do školy určite pošle svoje dieťa 61 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním, ale len 37 % respondentov so základným vzdelaním alebo so stredným vzdelaním bez maturity.

„Okrem dosiahnutého vzdelania, ktoré najsilnejšie diferencovalo odpovede rodičov, je pri rozhodovaní o poslaní detí do školy dôležitá aj subjektívna miera ohrozenia epidémiou koronavírusu. Rodičia, ktorí deklarovali, že svoje deti do školy pošlú, deklarovali nižší pocit ohrozenia epidémiou, než rodičia, ktorí svoje deti do školy poslať neplánujú,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV.

Ďalšie zistenia o našej spoločnosti v čase končiacich karanténnych opatrení z výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ reprezentatívneho pre online populáciu Slovenska predstavia výskumníci v priebehu budúceho týždňa.

Použitý výskum:
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.- 28.5.2020, N=1 000
Výskum je reprezentatívny pre online populáciu Slovenska.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_Maj2020_Skoly.pdf ]