News and events

Prvé výsledky výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“

Sériu výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Kľúčové zistenia z prvého výskum realizovaného 24. až 26.3.2020

Metodika: reprezentatívna vzorka 1 000 respondentov, 24.- 26.3.2020, online panel MNFORCE
Označenie prieskumu: „Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV“

  • Pocit ohrozenia koronavírusom pociťujú viac ženy ako muži. Na 10 stupňovej škále vyznačilo 38,9 % respondentov tri najvyššie hodnoty. Ohrozenie vnímajú viac starí ľudia. Väčšie obavy majú ľudia, čo neveria, že by naše zdravotníctvo zvládlo zhoršenú epidemiologickú situáciu.
  • Takmer 90 % respondentov (88,7 %) tvrdí, že mimo domácnosti vždy nosí na tvári rúško. Veľká väčšina respondentov tvrdí, že obmedzili spoločenské kontakty s inými ľuďmi a s rodinou buď úplne (47,2 %) alebo čiastočne (48,3 %).
  • Obe preventívne opatrenia robia častejšie ľudia, ktorí odpovedali, že sa epidémiou koronavírusu cítia veľmi ohrození. Podľa vlastného vyjadrenia respondentov, rúško vždy nosí 93,8% tých, čo sa epidémiou cítia najviac ohrození a 82% tých, čo sa ohrození cítia najmenej. Sociálne kontakty podľa vlastného vyjadrenia obmedzili o niečo viac ľudia vo veľkých mestách.
  • S tým, aby vláda monitorovala dodržiavanie karantény pomocou údajov o pohybe mobilných telefónov súhlasí alebo úplne súhlasí 75,7 % respondentov. Respondenti, ktorí v parlamentných voľbách volili strany vládnej koalície s týmto opatrením súhlasia viac (82,8% súhlasí alebo úplne súhlasí) ako tí, čo strany vládnej koalície nevolili (69,8% súhlasí alebo úplne súhlasí). S opatrením tiež častejšie súhlasia tí, čo veria, že by vláda zvládla zhoršenú situáciu v súvislosti s koronavírusom. Menej s opatrením súhlasia ľudia, ktorí sa koronavírom necítia ohrození a tí, čo veria, že by naše zdravotníctvo zhoršenú situáciu zvládlo.
Viac informácií v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_Marec2020.pdf ]