News and events

Prebieha výskum zameraný na percepciu prezentácie falošných vedeckých zistení v médiách a na sociálnych sieťach

Sociologický ústav SAV participuje na výskume zameranom na percepciu prezentácie falošných vedeckých zistení v médiách a na sociálnych sieťach. Vďaka spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave budú v priebehu marca 2020 študenti univerzity oslovení s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníku. Výskum je financovaný Európskym parlamentom a okrem Slovenska sa realizuje v Taliansku, Rakúsku, Chorvátsku, Maďarsku a Českej republike.

Zistenia z výskumu budú členmi výskumných tímov zastupujúcich viaceré stredoeurópske univerzity prezentované v júli na konferencii EuroScience Open Forum v Terste (https://www.esof.eu/en/).