News and events

Čtenářská gramotnost a úspěšnost ve škole: podmíněnost kulturními zdroji v rodině, možnosti měření jazykových a kognitivních dovedností dětí na počátku 1. stupne základní školy

Srdečne pozývame na Ústavný seminár v utorok 21. januára 2020 o 13.30 hod. S prednáškou „Čtenářská gramotnost a úspěšnost ve škole: podmíněnost kulturními zdroji v rodině, možnosti měření jazykových a kognitivních dovedností dětí na počátku 1. stupne základní školy“ vystúpia kolegovia Magdalena Gorčíková a Jiří Šafr zo Sociologického ustavu Akademie vied CR.

Seminár sa bude konať v podkrovnej zasadačke na Klemensovej 19 na 5. poschodí.

Abstrakt: Mezinárodní srovnávací výzkum (PISA) ukazuje na socioekonomickou podmíněnost čtenářské gramotnosti u patnáctiletých žáků a studentů, málo pozornosti je ale věnováno procesu vzniku těchto rozdílů v nejmladším školním věku. Na semináři budou prezentovány výsledky longitudinální panelové studie žáků základních škol a jejich rodičů z Prahy a Středočeského kraje (realizované v projektu CSDA-R), která sleduje jejich jazykové a kognitivní dovednosti již od vstupu do školy až po přechod na druhý stupeň. Představeny budou také použité nástroje měření pre-gramotnosti a kognice, kulturních zdrojů v rodině (pro-čtenářské klima rodiny) a kulturního kapitálu dítěte. Výsledky poukazují na vliv počáteční pre-gramotnosti spolu s kulturními zdroji rodiny jak na kulturní kapitál dítěte, jeho školní prospěch a zčásti i na vzdělanostní tranzici – úspěšnost přechodu na víceleté gymnázium.