News and events

Pracovné príležitosti v Sociologickom ústave SAV v roku 2020

Hľadáme nové kolegyne a kolegov na nasledovné pozície:

1. Pozícia vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV

Otvárame výberové konanie pre jednu alebo dve pozície vedeckého pracovníka s nástupom od 1.7.2020. Ide o tematicky nešpecifikovanú pozíciu pre záujemcov s ukončeným doktorandským štúdiom a výraznou skúsenosťou s akademickým publikovaním.

Profil otváranej pozície nájdete tu.


2. Pozícia (post)doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Vypisujeme výberové konanie pre doktoranda alebo post-doktoranda na trojročnú pozíciu s nástupom od 1.7.2020 pre tím projektu APVV-18-0218 Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Viac informácií o projekte.

Ide o juniorskú pozíciu pre spoločenského vedca so záujmom o kvantitatívny výskum v tíme zabezpečujúcom účasť Slovenska v medzinárodnom programe komparatívneho výskumu ISSP.

Ponúkame

  • tvorivú prácu pre ľudí so záujmom o akademický výskum
  • prácu na medzinárodných komparatívnych výskumoch Slovenska
  • možnosť odborného rastu
Požadujeme
  • prebiehajúce alebo ukončené doktorandské štúdium v odbore sociológia, ekonómia, politológia, sociálna geografia, sociálna antropológia, prípadne v inom príbuznom odbore
  • skúsenosť s akademickým publikovaním preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých časopisoch alebo knihách publikovaných v etablovaných vydavateľstvách
  • vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom
  • skúsenosť s prácou so štatistickým softvérom a pokročilými metódami štatistickej analýzy

Prihlášku na trojročnú pozíciu pozíciu doktoranda alebo post-doktoranda môžete zasielať do 31.5.2020 na e-mailovú adresu miloslav.bahna@savba.sk. Prihláška musí obsahovať motivačný list a životopis vrátane zoznamu publikovaných akademických textov. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor začiatkom júna 2020.