News and events

Muži a ženy na riadiacich pozíciách: Názory spoločnosti na schopnosti mužov a žien vykonávať politické a riadiace funkcie

- Názor, že ženy sú rovnako dobré politické líderky ako muži má iba polovica spoločnosti.

- V hodnotení schopností mužov a žien zastávať vedúce pozície sa pohľady mužov a žien výrazne rozchádzajú: Takmer dve tretiny mužov (64%) súhlasia s tým, že muži sú lepší politickí lídri ako ženy a 59% mužov súhlasí s tvrdením, že muži vedia lepšie riadiť firmy ako ženy.

- O schopnostiach žien v riadiacich funkciách najviac pochybujú mladí muži vo veku od 25 do 34 rokov, kde viac ako štvrtina z nich sa úplne stotožňuje s presvedčením, že muži sú lepší politici a riaditelia firiem.

- V prvom medzinárodnom porovnaní ôsmich stredoeurópskych krajín má na Slovensku pohľad preferujúci schopnosti mužov zastávať a vykonávať vrcholové politické a riadiace funkcie relatívne najväčšiu podporu: napr. Na Slovensku sa 3 x
viac mužov prikláňa k názoru, že muži sú lepší politickí lídri než ženy ako v Chorvátsku (kde aktuálne pôsobí na prezidentskom poste žena).

Zoznam priložených súborov:
TS_SU_MUZI_ZENY_AKO_LIDRI.pdf ]