News and events

Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku

Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV - Projekt APPV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe Vás pozývajú na seminár

Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku:

dátum a čas konania: 20. marec 2019 od 13:30
miesto konania: SÚ SAV Klemensova 19 Bratislava

Slovenská republika je dlhoročným účastníkom medzinárodných zisťovaní v oblasti vzdelávania (napr. IEA TIMSS od roku 1995, IEA PIRLS od roku 2001 a OECD PISA od roku 2003), no získané dáta sa na Slovensku analyzujú len v minimálnej miere.

Použitie dát zo Slovenska je zriedkavé aj v zahraničných komparatívnych štúdiách a sekundárnych analýzach súvislostí medzi kontextom a výsledkami vzdelávania (napríklad z pohľadu rovnosti šancí a rodovej rovnosti).

Cieľom poldenného seminára je predstaviť pokrytie a analytické možnosti týchto dát, ako aj prebudiť záujem sociológov, sociálnych psychológov, ekonómov, pedagógov a ďalších spoločenských vedcov o ich využívanie pri poznávaní stavu a navrhovaní zlepšení všeobecného vzdelávania v našej spoločnosti.

Zoznam priložených súborov:
Seminar_20_3_19.pdf ]