News and events

Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV

Otvárame výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV. Termín pre zaslanie prihlášok je 31.5.2019.

Viac informácií.