News and events

Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Katedra kulturológie FiF UK a Sociologický ústav SAV pozývajú na prednášku

Mgr. Lukáša Slavíka
"Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace"

Mgr. LUKÁŠ SLAVÍK je sociológ, pôsobí na Katedre mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy
Univerzity v Brne. Okrem akademického záujmu o fenomén súkromia a tzv. nové médiá sa odborne zaoberá taktiež
genderovou problematikou.

Prednáška sa uskutoční 25. 9. 2019 o 13.30 hod. v Sociologickom ústave SAV v Bratislave,
Klemensova ul. 19, miestnosť č. 94 (4. posch).