News and events

Priateľstvo v živote obyvateľov Slovenska

- Podľa zistení Výskumu európskych hodnôt (EVS) sa dôležitosť priateľov v našich životoch zvyšuje.

- Veľká dôležitosť priateľstva nie je v rozpore s ďalšími základnými hodnotami, naopak – spája sa s nadpriemerným zdôrazňovaním veľkej dôležitosti rodiny, práce, voľného času a ďalších hodnôt.

- Respondenti, pre ktorých sú priatelia a známi veľmi dôležití, sa častejšie cítia veľmi šťastní ako priemer SR (23 % a 17 %), častejšie sa tešia veľmi dobrému zdraviu (23 % a 17 %) a sú častejšie veľmi hrdí na to, že sú občania Slovenskej republiky ako priemer SR (40 % a 34 %)

- Názory respondentov, pre ktorých priatelia a známi sú veľmi dôležitou hodnotou, ale nepotvrdzujú myšlienky Medzinárodného dňa priateľstva - títo respondenti nie sú otvorenejší ani tolerantnejší voči prisťahovalcom, moslimom a ďalším málo prijímaným kategóriám osôb (tabuľka č. 1) a nemajú ani väčšiu všeobecnú dôveru k druhým ľuďom. Uznávanie dôležitosti priateľstva je tak na Slovensku spojené skôr s ohraničovaním sa ako s otvorenosťou a budovaním mostov k iným.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_SU_SAV_priatelia.pdf ]