News and events

Verejnosť o ospravedlniteľnosti interrupcie

- Za posledných 25 rokov nastal v slovenskej spoločnosti viditeľný pokles súhlasu s názorom, že interrupciu nemožno nikdy ospravedlniť.

- Od roku 1991 sa zdvojnásobil počet tých, podľa ktorých je možné interrupciu ospravedlniť.

- Na Slovensku nepredstavuje interrupcia konanie, ktoré by bolo pre väčšinu spoločnosti neospravedlniteľné, ale skôr polarizuje spoločnosť do dvoch približne rovnako veľkých táborov.

- Zásadné odmietanie interrupcií významne súvisí s tradičnou kresťanskou morálkou a celkovou dôverou k cirkvi.

Zoznam priložených súborov:
TS_SU_SAV_o_interrupciach.pdf ]