News and events

Názory verejnosti na rolu matky

- Medzi hodnotami Európanov má najvýznamnejšie postavenie rodina, preto sme sa pri príležitosti Dňa matiek rozhodli predstaviť tie názory verejnosti, ktoré ukazujú hodnotu materstva v niektorých spoločenských súvislostiach. Za „veľmi dôležitú“ hodnotu vo svojom živote označilo rodinu 90,6 % respondentov.
- Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že pohľad verejnosti na rodičovské roly – v tom i na rolu matky – naďalej podlieha zmenám v súvislosti so zmenami rodinného života, ktoré ešte stále prebiehajú a nateraz ich nemožno považovať za ukončené.
- V názoroch verejnosti stále rastie súhlas s tým, ak chce žena dieťa, ale chce ho vychovávať sama a žiť bez muža. Takúto voľbu schvaľuje 37,6 % respondentov.
- V názoroch verejnosti opäť vzrástlo povedomie o význame dieťaťa, a to nielen v živote ženy, ale aj ako spoločenskej hodnoty. 62,4 % respondentov si myslí, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený. S tvrdením „mať deti je povinnosťou voči spoločnosti“ úplne súhlasí 12,4 % respondentov (oproti 8,5 % v roku 2008) a skôr súhlasí 32 % (oproti 21,6 % v roku 2008).
- Vo verejnosti prevažuje podiel tých, ktorí nechápu materstvo konfliktne voči pracovnej kariére ženy. S výrokom, že „zamestnanie je dobrá vec, ale väčšina žien aj tak chce mať svoju domácnosť a deti“ súhlasí 70,1 % respondentov. 62,2 % respondentov nesúhlasí s výrokom, že „keď matka chodí do práce, deti trpia“.

Celý text tlačovej správy je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
EVS_tlacova_sprava_Den_Matiek.pdf ]