News and events

Karol Marx v 21.storočí

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV

Srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Karol Marx v 21.storočí

Program:

Dilbar Alieva : Osudy Marxovho metanaratívu v súčasnosti

Michal Frič : Marxova koncepcia triedneho boja a problém autonómie jednotlivca v súčasnom pohľade

Dominika Dinušová : Revolučný odkaz marxizmu

Ondřej Lanský, Jiří Ružička : Marxova kritika ideologie a Foucaultova archeologie vědění

Joe Grim Feinberg : Matéria a spoločnosť. Na čom sa zakladá Marxov materializmus?

Peter Takáč : Čo nám dnes môže povedať Marx o slobode?

Bohuš Búzik: Marx ako teoretik modernizácie?

Čas konania: streda 6.06.2018 (13.00.-18.00.)
Miesto konania: Bratislava, Klemensova 19, č. 94