News and events

Ako verejnosť hodnotí prácu a pracovný život – máj 2018

- Práca je pre obyvateľov Slovenska stabilne druhou najdôležitejšou hodnotou (po hodnote rodiny). Za veľmi dôležitú hodnotu vo svojom živote prácu v roku 2017 považovalo 67% respondentov.

- Oblasť odmeňovania je najdôležitejším aspektom, podľa ktorého ľudia posudzujú prácu a zamestnanie. „Dobrý zárobok“ označuje za dôležitý 85,8 % opýtaných.

- Pri hodnotení celkovej spokojnosti s prácou a zamestnaním sa obyvatelia Slovenska vyjadrujú prevažne pozitívne, a deklarujú spokojnosť so zamestnaním oveľa častejšie ako nespokojnosť.

- Prevláda vysoká miera súhlasu s názorom, že v čase nedostatku pracovných príležitostí, má byť zamestnávanie slovenských občanov uprednostnené pred zamestnávaním prisťahovalcov.

Celá tlačová správa v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
EVS_press_praca_maj.pdf ]