News and events

Verejnosť o sociálnej spravodlivosti

Tlačová správa Sociologického ústavu SAV/výskumu európskych hodnôt 2017 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. február 2018).

- Obyvatelia Slovenska si zachovávajú presvedčenie, že spravodlivá spoločnosť by mala zaručiť všetkým uspokojovanie základných potrieb, oceňovať ľudí podľa výsledkov ich práce a odstraňovať veľké príjmové nerovnosti: podiel tých, ktorí tvrdia, že to nie je veľmi alebo vôbec dôležité je blízky 10 % alebo menší.

- Podiel presvedčených o veľkej dôležitosti týchto podmienok však v porovnaní s minulosťou klesol; najvýraznejšie - o 28 percentuálnych bodov v podmienke zabezpečenia uspokojenia základných potrieb pre všetkých obyvateľov (zo 78 % v roku 1999 na aktuálnych 50 %).

- V slovenskej spoločnosti chýba konsenzus v otázke, či sociálna spravodlivosť je základnou charakteristikou demokracie. Spravodlivosť v zmysle prerozdeľovania nie je väčšinovo považovaná za typickú charakteristiku demokracie.

Viac v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
EVS_TS_Den_socialnej_spravodlivosti_fin_SU_SAV.pdf ]