News and events

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

Sekcia sociologickej teórie S S S pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

Program seminára

Dilbar Alieva: Sú revolúcie sviatkami dejín?

Dušan Kováč: Svetové revolúcie u Marxa, Lenina a Masaryka

Karel Černý: Teorie revolucí: staré a nové

Juraj Schenk: Revolúcia a anómia: societálna anómia na Slovensku

Soňa Szomolányi: Udalosti jesene 1989 v stredovýchodnej Európe a Arabskej jari 2011: boli to vôbec revolúcie?

Silvia Mihaliková: Úloha symbolov v interpretácii európskych revolúcií 20. storočia

Marek Nemecký: Max Weber a revoluce 20. století.


Seminár sa bude konať dňa 10. novembra 2017 v čase medzi 13.00 a 18.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv. 94).

Tešíme sa na vašu účasť!