News and events

Ústredná knižnica SAV – infraštruktúra pre vedu

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár

S prednáškou

Ústredná knižnica SAV – infraštruktúra pre vedu

vystúpia

Andrea Doktorová
(riaditeľka ÚK SAV)

Michal Mesár
(IT support)

Jitka Dobbersteinová
(elektronické zdroje)

Natália Pastorková
(metodická činnosť)

v stredu 7. júna 2017 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94