News and events

Predstavenie nových knižných edícií SÚ SAV Analýzy a Idey a vybraných publikácií za rok 2016

Sociologický ústav SAV Vás pozýva dňa 22. 5. 2017 (pondelok) od 14.00 na predstavenie nových knižných edícií SÚ SAV Analýzy a Idey a vybraných publikácií za rok 2016 a diskusiu o knihách

Knižné edície SÚ SAV Analýzy a Idey predstaví Silvia Miháliková, riaditeľka SÚ SAV

Publikáciu Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968
predstavia jej editori Miroslav Tížik a Norbert Kmeť a prítomní autori kapitol

Publikáciu Škola nie je pre všetkých predstaví Jurina Rusnáková, riaditeľka Ústavu romologických štúdií UKF v Nitre

Podujatie sa uskutoční v zasadačke Filozofického ústavu v miestnosti č. d. 94 (4. poschodie), Klemensova ul. 19. Bratislava.

Správa o podujatí na stránke SAV.

Zoznam priložených súborov:
pozvanka_prezentacia_publikacie_SU_SAV.pdf ]